ยิงวัตถุจากถังหนึ่งไปอีกถังหนึ่ง
โดยหลีกเลี่ยงสัตว์สีเหลือง
ไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
เกมเล่นฟรี ที่ไม่ต้องโหลด ที่สนุก
เล่นเเล้วเพลินดี

เล่นเกม