เข้าสู่การต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมาก : เรามาพร้อมกับบทที่สอง ผู้จัดการกองทัพ วางแผนจัดการเพื่อ ชะลอความเร็วลง วางแผนตั้งฐานอาวุธต่าง ๆ อย่าปล่อยให้พวกมันผ่านพ้นออกไป!