โหลดเกมส์ Ancient Rome 2 ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบการเล่นเกมส์ที่มีลักษณะเป็นการวางแผนการสร้างสถาปัตยกรรมการวางผังเมือง พร้อม ๆไปกับการชมกรุงโรมโบราณ เกมส์ Ancient Rome 2 นับว่าเป็นเกมส์ที่เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง เป็นเกมส์ที่สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่นที่ชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ในสมัยของกรุงโรมได้เป็นอย่างดี

Ancient Rome 2 เกมส์สร้างเมืองกรุงโรม
Ancient Rome 2 เกมส์สร้างเมืองกรุงโรม

เกมส์ Ancient Rome 2 เป็นเกมส์ที่ผู้เล่นเกมส์จะต้องทำภารกิจ คือ การวางเเผนเมือง เป็นเรื่องราวของความท้าทายในการสร้างย่านที่อยู่อาศัยต่าง ๆ เพื่อผู้คนที่อยู่ในกรุงโรม และผู้เล่นนั้นจะได้ช่วยชาวเมืองเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดีขึ้น ภารกิจในการสร้างสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น การสร้างตลาด สร้างโรงเรียน สร้างโรงภาพยนตร์ และสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งผู้เล่นจะต้องมีการวางแผนในการสร้างเส้นทางต่าง ๆ เพื่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ กับถนนในส่วนต่างๆ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงถานที่ที่สำคัญ รวมทั้งผู้เล่นจะต้องมีการสร้างเเหล่งการค้าเเละเเหล่งสาธารชณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ คลังสินค้าและฟาร์มข้าวสาลี สถานที่ในการอบขนมปัง และ สถานที่ในการผลิตทุกชนิดที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องถ้วยชาม

ดาวน์โหลดเกมส์ Ancient Rome 2 นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต สร้างเเหล่งที่ทำงานให้ประชากร พร้อมทั้งการผลิตอาหาร การปรับปรุงสถานที่ประกอบการ  และมีการวางแผนในการนำผลผลิตเพื่อส่งขายเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีกิจการที่ดีขึ้น และจากนั้นจะได้นำเงินบางส่วนที่ได้จากการทำกิจการไปจ่ายภาษี เพื่อที่จะนำเงินส่วนนั้นมาใช้ปรับปรุงเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เมื่อผู้เล่นประสบความสำเร็จในทุกภารกิจ ก็จะสามารถที่จะสร้างวิลล่าของตัวเองได้

เกมส์ Ancient Rome 2 มีความสนุกทั้งหมด 30 ระดับ แต่ละระดับมีความสนุกสนานต่างกัน มาเป็นหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจที่ คุณนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและการปรับปรุงกรุงโรมให้มีความสวยงามตามเเบบฉบับของคุณได้ด้วยเกมส์นี้

Ancient Rome 2 เกมส์สร้างเมืองกรุงโรม  Image 2
Ancient Rome 2 เกมส์สร้างเมืองกรุงโรม Image 2
Ancient Rome 2 เกมส์สร้างเมืองกรุงโรม  Image 3
Ancient Rome 2 เกมส์สร้างเมืองกรุงโรม Image 3
File Size : 57 MB
Os: Windows XP/Vista/7/8
Source : gametop
Licence : Freegame
โหลดเกมส์ Ancient Rome 2