Spread the love

เกม “Pumpkin Smasher” เป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องทำหน้าที่ทำลายฟักทอง หรือ “pumpkins” เป็นเกมที่สร้างมารับเทศกาลฮาโลวีน (Halloween) เนื่องจากฟักทองเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลนี้

วิธีการเล่นคือ “Pumpkin Smasher” ผู้เล่นจะทำหน้าที่ควบคุมตัวละครหรือเครื่องมือในการทำลายฟักทองบนหน้าจอ เช่น ใช้นิ้วหรือเมาส์เพื่อเคาะ หรือ คลิก บนฟักทองเพื่อทำลาย เป้าหมายของเกม มาจากการทำลายฟักทองจำนวนมากในเวลาจำกัด