Spread the love

เกม Odd One Out เกมโจรสลัดกับใจ รับผู้โดยสารขึ้นเรือ เมื่อเรือของท่านกำลังจอดรับผู้โดยสาร เรือของโจรสลัดที่กลับใจ มาช่วยเหลือคนดี แต่ผู้คนที่รอขึ้นเรือนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ผู้เล่นจะต้องเลือกคนดีขึ้นเรือ และปล่อยให้คนไม่ดีหล่นลงไปในน้ำ เป็นเกมที่ต้องบริหารจัดการกับเวลาที่กระชั้นชิด เป็นเกมสนุก ที่จะต้องใช้ไหวพริบในการเลือกผู้คนขึ้นเรือ เกมนี้เล่นง่ายไม่มีความซับซ้อน มาทำหน้าที่เป็นโจรสลัดกับใจกันเถอะครับผม