Knife Flip” เป็นเกมที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตรวมทั้งคอมพิวเตอร์ มีวัตถุเป้าหมายคือ ผู้เล่นมีหน้าที่โยนมีดให้มันปักตรงเป้าหมายให้แม่นยำที่สุด เพื่อให้มีดปักในตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยระดับความยากของเกมจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเกมนี้ต้องใช้ทักษะการควบคุมการโยนมีดอย่างแม่นยำ

ลักษณะวิธีการเล่น เป็นเกมเล่นง่าย สนุก เพียงแค่ต้องทำให้มีดหมุนจากเสาไปยังเสา! โดยอย่าให้มีดตกลงมานั่นเอง