เกม Grumpy Gorilla เกมกอริลล่าไม่พอใจ ช่วยเหลือลิงกอริลล่าตัวนี้ชกต้นไม้ให้สั้นลงเรื่อย ๆ แต่การชกต้องเลือกทิศทางที่อยู่ของกอริลล่าให้ดี อย่าให้กิ่งไม้ด้านบนทับลงหัวกอริลล่าตัวนี้เด็ดขาด ทำทุกอย่างภายในเวลาที่จำกัด และทำให้ได้คะเเนนสูงสุด