Spread the love

เกม Exoplanet Express เกมขับยานเอ็กโซแพลนเน็ตเอ็กซ์เพรส เรื่องราวของเกมเกิดขึ้นในอวกาศ เมื่อผู้คนไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้ การอาศัยบนอวกาศจึงต้องเกิดขึ้น การดำรงชีวิตของผู้คนจะยากขึ้น หากไม่มีการขนส่งสินค้า ผู้เล่นจะต้องรับหน้าที่เป็นคนขับยานบรรทุกสินค้า บนอวกาศที่สุดท้าทาย โดยโปรดทราบว่าการบรรทุกสินค้าแต่ละครั้งเชื้อเพลิงบนยานมีจำนวนจำกัด พยายามให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ขับยานเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอย่างยอดเยี่ยม