Spread the love

เกมส์ Youda Farmer 2: Save the Village เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ ไม่มีใครมองว่าธุรกิจการเกษตรแบบดั้งเดิมจะสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้ วันนี้มีนายทุนใหญ่มองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์แทนที่ฟาร์มการเกษตร ชาวบ้านก็คิดที่จะขายที่ให้กับนายทุน เราจะต้องสร้างฟาร์มการเกษตรแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ พิสูจน์ให้ชาวบ้านรู้ว่าชีวิตการเกษตรเเบบเดิม ๆ ก็สามารถสร้างรายได้ได้ นายกเทศมนตรีของรัฐหมดหนทางที่จะต่อสู้กับกลุ่มนายทุน เหลือเพียงเราเท่านั้นที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้

เกมส์ Youda Farmer 2: Save the Village
เกมส์ Youda Farmer 2: Save the Village

เกมส์ Youda Farmer 2: Save the Village เมื่อนายทุนใหญ่กำลังจะเข้ามาทำลายบ้านเกิดของเรา มันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้ได้หรือไม่ นายทุนใหญ่กำลังจะทำให้วิถีชีวิตแบบเดิม ๆ ของชาวบ้านเปลี่ยนไป เราจะต้องสร้างฟาร์มในรูปแบบดั้งเดิม สร้างรายได้ มาพัฒนาต่อยอดฟาร์มของตนเอง ไปแข่งกับนายทุน ขายผลผลิตที่ได้จากฟาร์มเกษตรที่เราดูแล เก็บสะสมเงิน และนำเงินมาลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อจะพัฒนาฟาร์มให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เกมส์ทำฟาร์มเกษตรซึ่งเราจะได้ใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ลักษณะการบริหารจัดการคือ รวบรวมไม้และหิน เตรียมอาหารจานใหม่สำหรับลูกค้า และได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับการสร้างฟาร์มที่ยอดเยี่ยม ออกแบบและปรับแต่งรถขนส่งสินค้า สร้างหกเครื่องผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ

ดาวน์โหลดเกมส์ Youda Farmer 2: Save the Village  มาสร้างฟาร์มเกษตร ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู ฟาร์มผัก ฟาร์มไข่ ฟาร์มเนื้อ ฟาร์มนม ฯลฯ กัน เอาชนะนายทุนใหญ่ที่จะเข้ามากว้านซื้อที่ดินแปลงฟาร์มเกษตรกรของชาวบ้าน ฟาร์มของเราต้องเป็นแบบอย่างว่า ไม่จะเป็นที่จะต้องขายฟาร์ม เพราะการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมก็สามารถสร้างผลผลิตส่งไปขายยังตลาดได้ นอกจากการทำฟาร์มเกษตรกรแล้ว เรายังจะได้สนุกกับหกมินิเกมที่ตื่นเต้น พยายามบริหารจัดการฟาร์มให้ดีที่สุด จนสามารถกวาดรางวัลทั้ง 40 รางวัลมาครอบครอง

นี่คือเกมส์ การผจญภัยการเกษตรแบบใหม่ทั้งหมด” เมื่อนายกเทศมนตรีขอร้องให้เราช่วยเหลือชาวบ้านต่อสู้กับ บิ๊กบอส‘ หรือนายทุนใหญ่ นี่คือการเริ่มต้นผจญภัยของการทำฟาร์ม ช่วยเหลือชาวบ้านยากจนที่กำลังจะถูกบิ๊กบอสเอาเปรียบ

เกมส์ปลูกผักทําฟาร์ม
เกมส์ Youda Farmer 2: Save the Village รูปสอง
เกมส์ปลูกผักทําฟาร์ม เกมส์ฟาร์มเกษตร
Youda Farmer 2 Save the Village Image รูปสาม

 

File Size : 117 MB
Os: Windows XP/Vista/7/8
Source : atarata
Licence : Freegame