Posts Tagged ‘เกมส์หน่วยกู้ภัย’

Rescue Team 5 เกมส์ทีมกู้ภัย [ภาคห้า]

พฤศจิกายน 17, 2015 by โหลดเกมส์ | 1 Comment | Filed in PC, เกมส์ทีมกู้ภัย, เกมส์ฟื้นฟูดินแดน, เกมส์สร้างบ้าน, เกมส์สร้างเมือง, เกมส์สำรวจดินแดน

โหลดเกมส์ Rescue Team 5 เกมส์ทีมกู้ภัย [ภาคห้า] และเเล้วภาคที่ห้าก็มาถึง เกมส์ทีมกู้ภัยที่ได้รับการตอบรับจากผู้เล่นเป็นอย่างดี ความตื่นเต้น ท้าทาย ของภารกิจที่เข้มข้นกว่าเดิม รับหน้าที่เป็นวีรบุรุษที่โลกต้องการ ช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกอยู่ในพื้นที่อันตราย ซ่อมเเซมบ้านเมืองให้กลับคืนมา และหาวิธีหยุดการระเบิดของภูเขาไฟที่น่ากลัว!

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Rescue Team 4 เกมส์ทีมกู้ภัย [ภาคสี่]

กุมภาพันธ์ 22, 2015 by โหลดเกมส์ | No Comments | Filed in PC, เกมส์ทีมกู้ภัย, เกมส์ฟื้นฟูดินแดน, เกมส์สร้างเมือง

โหลดเกมส์ Rescue Team 4 เกมส์ทีมกู้ภัย [ภาคสี่] ถึงเวลาเเล้วที่เกมส์น่าสนใจเกมส์นี้จะกลับมา วันนี้เกมส์กลับมาพร้อมกับความตื่นเต้น ความท้าทายของภารกิจที่ยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้คนที่สวยงามน่าสนใจและหลากหลาย รวมรวมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จำเป็นต่อการไปมาหาสู่ นั่นคือ อาหารเเละทางเชื่อมหรือสะพาน มาเล่นเกมส์ทีมกู้ภัย มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม แล้วท่านจะกลายเป็นวีรบุรุษที่โลกต้องการ!

Tags: , , , , , , , , , , , ,